Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM DỮ LIỆU SỐ, TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI NĂM 2023 TỈNH QUẢNG NGÃI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM DỮ LIỆU SỐ, TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI NĂM 2023 TỈNH QUẢNG NGÃI

09:16 06/09/2023

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2023 về Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi.
Quan điểm, mục đích của Kế hoạch:
Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023

Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023

09:23 07/07/2023

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thúc đẩy hoạt động Mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên toàn quốc để hỗ trợ mạnh mẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quy mô quốc gia về chuyển đổi số tại địa phương. Dưới đây là một số hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới

Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới

11:10 17/06/2023

Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh vừa có quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi.
Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10:48 15/06/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.
Hội nghị chuyên đề về Công tác Chuyển đổi số năm 2023

Hội nghị chuyên đề về Công tác Chuyển đổi số năm 2023

14:25 23/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và kinh tế số, xã hội số năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); sáng ngày 23/03, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Công tác Chuyển đổi số năm 2023.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1161

Tổng số lượt xem: 3665112