Truy cập nội dung luôn

Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

16:33 13/05/2024

Quảng Ngãi hiện có khoảng hơn 6.400 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Yêu cầu tất yếu của xu thế phát triển đòi hỏi các DN phải đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

09:31 15/04/2024

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2024 về Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Truyền thông về Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024

Truyền thông về Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024

15:31 02/04/2024

Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Truyền thông về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số năm 2024.
Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị chuyên đề về Chuyển đổi số năm 2024

Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị chuyên đề về Chuyển đổi số năm 2024

15:28 25/03/2024

Ngày 20/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chuyển đổi số (CĐS) với chủ đề “Kết quả triển khai thực hiện năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024” để đánh giá kết quả thực hiện công tác CĐS năm 2023 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CĐS của Sở.

Hội nghị chuyển đổi số năm 2024

Hội nghị chuyển đổi số năm 2024

13:56 22/03/2024

Sáng ngày 20/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị chuyển đổi số năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và thành viên trong ban chuyển đổi số của Sở; đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì.

Truyền thông về chuyển đổi số và Đề án 06 trong năm 2024

Truyền thông về chuyển đổi số và Đề án 06 trong năm 2024

16:12 20/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về việc truyền thông về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải các nội dung truyền thông về chuyển đổi số và Đề án 06 trong năm 2024 như sau

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15:19 20/03/2024

Ngày 20/2/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

15:00 30/09/2023

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM DỮ LIỆU SỐ, TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI NĂM 2023 TỈNH QUẢNG NGÃI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM DỮ LIỆU SỐ, TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI NĂM 2023 TỈNH QUẢNG NGÃI

09:16 06/09/2023

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2023 về Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi.
Quan điểm, mục đích của Kế hoạch:
Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023

Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023

09:23 07/07/2023

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thúc đẩy hoạt động Mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên toàn quốc để hỗ trợ mạnh mẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quy mô quốc gia về chuyển đổi số tại địa phương. Dưới đây là một số hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1587

Tổng số lượt xem: 4339208