Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

11:11 07/07/2022

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, kèm theo Báo cáo số  838 /BC-SKHCN ngày 18 /6/2022  của Sở KH&CN)

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

10:48 07/07/2022

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, kèm theo Báo cáo số  838 /BC-SKHCN ngày 18 /6/2022  của Sở KH&CN).

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính Quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính Quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

08:43 28/03/2022

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính Quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022, kèm theo Báo cáo số: 293/BC-SKHCN ngày 18/3/2022  của Sở KH&CN).

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

08:16 23/03/2022

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022, kèm theo Báo cáo số: 293/BC-SKHCN ngày 18/3/2022  của Sở KH&CN).

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1694

Tổng số lượt xem: 1963690