Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

16:17 15/05/2023

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SKHCN ngày 29/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra nhà nước về đo lường; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cụ thể như sau:

Thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

09:42 01/03/2023

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 28/02/2023, Chánh Thanh tra Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-TTraKHCN về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Kết luận Thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Kết luận Thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

16:34 31/12/2022

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, từ ngày 12/12/2022 đến ngày 23/12/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành làm việc với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành và đã kiểm tra, xác minh một số nội dung thanh tra.

Kết luận Thanh tra Hành chính đối với Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Kết luận Thanh tra Hành chính đối với Trưởng phòng Quản lý Khoa học

08:15 30/12/2022

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-SKHCN ngày 12/10/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra hành chính đối với Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Quyết định số 221/QĐ-SKHCN ngày 17/11/2022 của của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc gia hạn thời hạn thanh tra; từ ngày 24/10/2022 đến ngày 02/12/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Trưởng phòng Quản lý Khoa học.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

16:53 19/12/2022

Ngày 15/12/2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 239/QĐ-SKHCN phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

21:10 07/12/2022

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTraKHCN ngày 14/10/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, từ 19/10/2022 đến ngày 04/11/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Kết luận thanh tra Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

Kết luận thanh tra Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

11:05 04/11/2022

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTraKHCN ngày 26/9/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, từ ngày 30/9/2022 đến ngày 14/10/2022,  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/10/2022 của Trưởng đoàn Thanh tra theo Quyết định số 71/QĐ-TTraKHCN ngày 26/9/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau:

Kết luận thanh tra về Sở hữu công nghiệp

Kết luận thanh tra về Sở hữu công nghiệp

10:37 03/11/2022

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTraKHCN ngày 30/8/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc thanh tra giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đất Xanh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/10/2022 của Trưởng đoàn Thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTraKHCN ngày 30/8/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc thanh tra giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3178

Tổng số lượt xem: 2599102

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ cổng thông tin

Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 0255.8556.002

Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready