Truy cập nội dung luôn

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

16:01 16/02/2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:53 21/03/2023

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Kế hoạch truyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch truyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

14:02 21/02/2023

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 15/02/2023 truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tuyền truyền cải cách TTHC

Tuyền truyền cải cách TTHC

14:01 17/01/2022

Tuyền truyền cải cách TTHC

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1619

Tổng số lượt xem: 4339210