Truy cập nội dung luôn

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 981/SKHCN-QLCN Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 22-05-2024
2 968/SKHCN-HCTH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 21-05-2024
3 954/TB-SKHCN Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ngành giáo dục năm 2024 20-05-2024
4 955/SKHCN-HCTH V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2024
5 944/TB-SKHCN Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 17-05-2024
6 935/SKHCN-QLKH Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở 16-05-2024
7 938/KH-SKHCN Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 22/01/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 16-05-2024
8 54/QĐ-SKHCN Quyết định về việc thành lập Tổ xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 15-05-2024
9 900/SKHCN-HCTH V/v triển khai thực hiện nội dung kiến nghị của Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo số 55/BC-ÐÐBQH ngày 24/4/2024 14-05-2024
10 861/SKHCN-HCTH Về việc tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) 08-05-2024
11 860/SKHCN-HCTH V/v tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 08-05-2024
12 823/SKHCN-TDC Công văn mời tham gia Khóa đào tạo về năng suất chất lượng 06-05-2024
13 811/SKHCN-HCTH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước 04-05-2024
14 787/SKHCN-HCTH V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 02-05-2024
15 762/SKHCN-QLCN Công văn phối hợp tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 25-04-2024
16 752/SKHCN-HCTH Về việc tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 15/CĐ-TTg 24-04-2024
17 750/SKHCN-HCTH Công văn Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 24-04-2024
18 736/KH-SKHCN Kế hoạch Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 23-04-2024
19 741/SKHCN-HCTH Tăng cường đảm bảo hệ thống thông tin theo cấp độ 23-04-2024
20 742/SKHCN-HCTH Triển khai số hóa Kết quả giải quyết của TTHC còn hiệu lực 23-04-2024
21 717/SKHCN-HCTH Tích cực vận động hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-04-2024
22 669/SKHCN-HCTH V/v tuyên truyền tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 12-04-2024
23 670/KH-SKHCN Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 12-04-2024
24 664/PA-SKHCN Phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 12-04-2024
25 647/KH-SKHCN Kế hoạch tổ chức đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc năm 2024 09-04-2024
26 623/SKHCN-HCTH Về việc tuyên truyền thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2024 04-04-2024
27 620/SKHCN-TĐC Công văn triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý TXNG sản phẩm, hàng hóa 04-04-2024
28 618/KH-SKHCN Kế hoạch tổ chức đào tạo về năng suất chất lượng 04-04-2024
29 52/KL-TTraKHCN Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 04-04-2024
30 610/TB-SKHCN Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp giao ban Quý 1 năm 2024 03-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1660

Tổng số lượt xem: 4339088