Truy cập nội dung luôn

Đề nghị tham gia góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

05/04/2024 08:56    173

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1620/UBND-KGVX ngày 02/4/2024 về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Để có cơ sở cho việc tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1026/BKHCN-PC ngày 27/3/2024 về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) nêu trên.

Nội dung tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trong ngày 09/4/2024 để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện và gửi báo cáo theo yêu cầu đúng thời gian quy định./.

..............................................

Các văn bản, tài liệu kèm theo (Tải tại đây)

 

Tài liệu đính kèm: Cv vv de nghi tham gia gop y HS Luat KHCN sua doi.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1391

Tổng số lượt xem: 4397556