Truy cập nội dung luôn

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”

08/04/2024 08:17    146

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1502/UBND-KGVX ngày 26/3/2024 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thức hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia và Thông báo số 906/TB-BKHCN ngày 21/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”;

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến quý cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

Phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định số 370/QĐ-BKHCN ngày 13/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời có liên quan đến các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (các văn bản đính kèm).

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thời gian nhận đề xuất:

- Đợt 1: Trước ngày 20/4/2024.

- Đợt 2: Trước ngày 30/6/2024.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất:

Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại: 0243.5560648/0243.5560699.

Email: vucnc@most.gov.vn.

Rất mong quý cơ quan, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất./.

--------------------------------------------------------------------

Tài liệu kèm theo (tải tại đây)

Tài liệu đính kèm: CV de xuat NV KHCN 4.0.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1434

Tổng số lượt xem: 4397640