Truy cập nội dung luôn

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025

23/05/2024 13:48    109

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2451/UBND-KGVX ngày 15/5/2024 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 và Thông báo số 1549/TB-BKHCN ngày 09/5/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025;

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

Phù hợp với mục tiêu, nội dung Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 nêu tại Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó ưu tiên các đề xuất nhiệm vụ liên quan các nội dung nêu tại khoản 1 Thông báo số 1549/TB-BKHCN ngày 09/5/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thời gian nhận đề xuất: Trước ngày 08/6/2024.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất:

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại: 0243.8583069 (máy lẻ 255).

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất./.

--------------------------------------

Tài liệu liên quan tải tại đây

Tài liệu đính kèm: CV de xuat nhiem vu CT shtt quoc gia.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1298

Tổng số lượt xem: 4397467