Truy cập nội dung luôn

Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024

15/04/2024 16:12    113

ThS. Nguyễn Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Chiều 12/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cải cách hành chính năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức tham mưu thủ tục cải cách hành chính (CCHC) của các phòng, đơn vị. ThS. Nguyễn Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành triển khai thực hiện tốt các nội dung CCHC và Chỉ số CCHC năm 2023. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC được Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực; qua đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở. Trong thực thi công vụ, hầu hết công chức, viên chức có trình độ và năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm trong công việc đáp ứng được yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của Sở.

Sở đã tiến hành xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 19/55 thủ tục hành chính (TTHC), đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực KH&CN, làm giảm chi phí và thời gian đi lại trong việc thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình ngày càng được nâng lên. Trong năm, không có đơn thư kiến nghị cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN.

Qua ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm iOffice vào hoạt động của cơ quan đã đáp ứng được nhiệm vụ theo yêu cầu công tác và phát huy hiệu quả trong việc quản lý văn bản, điều hành nội bộ, góp phần tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn tài liệu, lưu trữ tìm kiếm văn bản thuận tiện trong việc trao đổi thông tin công việc, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở.

Kết quả đánh giá Chỉ số CCHC tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh, Sở KH&CN có 03 lĩnh vực đạt điểm tối đa: Cải cách thể chế (6,5/6,5 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính (7/7 điểm); Cải cách chế độ công vụ (10/10 điểm).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu về đánh giá Chỉ số CCHC năm 2023, Sở KH&CN chỉ đạt 83,45/100 điểm (giảm 1,92 điểm so với năm 2022); xếp vị trí 13/18 sở, ban, ngành cấp tỉnh (giảm 7 bậc so với năm 2022);

Các phòng, đơn vị báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các phòng, đơn vị đã tham gia 05 báo cáo tham luận với các nội dung: “Rà soát cắt giảm thủ tục và thời gian xử lý thủ tục hành chính”; “Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước”; “Thực trạng và giải pháp tăng thời gian giải quyết sớm hẹn trung bình của hồ sơ TTHC trước hạn thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành”; “Hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng”; “Về vai trò của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý khoa học tại Phòng Quản lý Khoa học”; “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra”.

Các đồng chí tham dự Hội nghị trao đổi, thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2024.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2024, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương tổ chức họp nội bộ để đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 do phòng, đơn vị mình chủ trì tham mưu; nghiêm túc tiếp thu, triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong năm 2023; thực hiện quán triệt và xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện theo Kế hoạch số 2554/KH-SKHCN ngày 30/12/2023 về CCHC của Sở KH&CN trong năm 2024 để triển khai thực hiện đạt 100% các nội dung, công việc được phân công, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tuyên truyền, hướng dẫn việc đăng ký, xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp đổi mới trong trong CCHC;...

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1130

Tổng số lượt xem: 4397789