Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

03/05/2024 10:40    108

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2102/UBND-KGVX ngày 25/4/2024 về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Công văn số 1344/BKHCN-TCCB ngày 23/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Để có cơ sở cho việc tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị  nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đề xuất Danh mục dự án ưu tiên đầu tư lĩnh vực khoa học và công nghệ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản nêu trên.

Nội dung tham gia góp ý và đề xuất Danh mục dự án, đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

--------------------------------------------------------------

Nội dung tài liệu liên quan:

- Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập

Công văn số 1344/BKHCN-TCCB;

- Công văn số 2102/UBND-KGVX

Tài liệu đính kèm: CV góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KHCN.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1579

Tổng số lượt xem: 4339316