Truy cập nội dung luôn

Hội nghị đầu bờ mô hình sản xuất bưởi da xanh thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP

27/05/2024 16:22    51

PGS.TS. Trần Thanh Đức chủ nhiệm đề tài trao đổi tại buổi Hội nghị đầu bờ

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế tổ chức Hội nghị đầu bờ mô hình sản xuất bưởi da xanh thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trên một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao nhận thức và năng lực canh tác của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi”, mã số: 05/2021/HĐ-ĐTKHCN, PGS.TS. Trần Thanh Đức làm chủ nhiệm.

Mô hình sản xuất bưởi da xanh thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP được xây dựng tại HTX Nông nghiệp Hành Nhân, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi với quy mô 01 ha, thời gian thực hiện từ tháng 1/2024 - 9/2024, có 06 hộ tham gia.

Mô hình thực hiện nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP; đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình canh tác của nông dân.

Để thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Quảng Ngãi, nhóm nghiên cứu áp dụng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP TCVN11892-1:2017.

Công thức áp dụng cho mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP TCVN11892-1:2017 và quy trình sản xuất bưởi da xanh thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP tại Quảng Ngãi được ban hành theo Quyết định số 945, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế ký ban hành ngày 25/11/2022; gồm: 30 kg phân chuồng hoai mục + 2 kg vôi + 2,5 kg NPK 20-20-15 + 2 kg lân supe + 0,5 kg K2SO4/cây/năm + phân bón lá (Canxi Bo).

Công thức áp dụng cho mô hình đối chứng: Áp dụng công thức bón của nông dân (20 kg phân chuồng hoai + 3 kg KCl + 1 kg vôi + 2 kg NPK 20-20-15/cây/năm). Phun thuốc trừ sau, bệnh hại theo biện pháp của nông dân.

Về năng suất và hiệu quả kinh tế cho thấy, số lượng quả còn lại trên cây sau thời gian đậu quả 78 ngày ở mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 20,6 quả/cây, lớn hơn nhiều so với mô hình đối chứng (15 quả/cây). Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP giúp cây bưởi đạt số quả trên cây tốt hơn, đây là yếu tố quyết định đến năng suất của cây bưởi da xanh (17,51 tấn/ha ở mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP và 11,25 tấn/ha ở mô hình của nông dân).

Qua áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP giúp cây bưởi da xanh sinh trưởng, phát triển và năng suất tốt hơn so với vườn đối chứng của nông dân. Mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP có chất lượng quả đạt tiêu chuẩn quy định.

Thúy Hồng

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2585

Tổng số lượt xem: 4397778