Truy cập nội dung luôn

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

31/05/2024 09:47    70

Đ/c Trần Công Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng ngày 30/5, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Dự Hội nghị có đ/c Trần Công Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”

Tại Hội nghị, đ/c Trần Công Thành - Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo, quán triệt 03 nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024, gồm: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Khái quát sự chỉ đạo, kết quả thực hiện việc cải cách hành chính nhà nước trong những năm gần đây; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đến của Đảng và Nhà nước; (3) Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đ/c Trần Công Thành - Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh báo cáo, quán triệt nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024.

Đ/c Trần Công Thành - Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo, quán triệt nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024.

Có thể nói, đây là một bước cụ thể hóa thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nghị quyết, kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1849

Tổng số lượt xem: 4397753