Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

26/04/2022

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 25/4/2022, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Đình Ngân – Trưởng phòng Lý luận Chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể đảng viên công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngân – Trưởng phòng lý luận Chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi tại Hội nghị

Đồng chí Võ Đình Ngân – Trưởng phòng Lý luận Chính trị  và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Đình Ngân – Đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và một số thông tin thời sự quốc tế trong thời gian vừa qua.

Chuyên đề học Bác năm 2022 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đây còn là chuyên đề thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cụ thể hóa thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và Hướng dẫn 16 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Để luôn xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, làm mực thước để dân tin, dân mến, dân noi theo, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự soi, tự sửa; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ... Qua đó, tạo niềm tin đối với quần chúng, quy tụ được quần chúng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Qua việc học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo đến các Chi bộ trực thuộc tổ chức cho các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký cam kết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022, đồng thời cập nhật thông tin thời sự trong và ngoài nước theo các kênh thông tin chính thống, giữ vững lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định.       

Quốc Dương

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2546

Tổng số lượt xem: 1991005