Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài “Đánh giá khả năng phát triển Khu công nghiệp sinh thái tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030”

05/05/2022

Chiều ngày 05/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài “Đánh giá khả năng phát triển Khu công nghiệp (KCN) sinh thái tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng ký tuyển chọn.

TS. Phan Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi làm việc.

TS. Phan Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi làm việc.

Mục tiêu đề tài khai thác phát huy hiệu quả khu công nghiệp sinh thái góp phần cân bằng môi trường phát triển công nghệ, dịch vụ bền vững gắn với phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Yêu cầu sản phẩm cần đạt được là bộ phiếu điều tra, đánh giá; báo cáo đánh giá thực trạng các KCN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2021 trên cơ sở yêu cầu tiêu chuẩn sinh thái; giải pháp phát triển các KCN sinh thái góp phần cân bằng môi trường phát triển công nghiệp, dịch vụ bền vững gắn với phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; vận hành thực hiện mô hình KCN sinh thái tại một KCN của tỉnh Quảng Ngãi; đào tạo, tập huấn cách thức vận hành mô hình KCN sinh thái; kỷ yếu hội thảo khoa học; 02 bài báo khoa học được công bố…

Đại diện cơ quan chủ trì báo cáo thuyết minh đề tài.

Đại diện cơ quan chủ trì báo cáo thuyết minh đề tài.

Qua báo cáo thuyết minh đề xuất nhiệm vụ của đơn vị đăng ký tuyển chọn Hội đồng đánh giá cao về tính cấp thiết của đề tài. Với tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa có khu công nghiệp thí điểm xây dựng KCN sinh thái với hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và vận hành đạt tiêu chuẩn Việt Nam và đáp ứng tiến trình “Triển khai KCN sinh thái theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN toàn cầu” để thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, khai thác kinh doanh, thích ứng với sinh thái hội nhập và phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghệ giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XX đề ra.

Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài sẽ phối hợp với lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, Sở KH&ĐT, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị khác. Bước đầu, dự kiến kinh phí thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện khoảng 2 năm.

Triển khai đề tài, đơn vị chủ trì đề tài sẽ nghiên cứu tổng quát tài liệu của thế giới về KCNST; tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá tổng quan tại các KCN hiện có trên đia bàn tỉnh và phân tích tính khả thi, đề xuất các giải pháp để chuyển đổi sang KCNST; từng bước điều chỉnh, phát triển mô hình KCNST phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của tỉnh… 

Thành viên Hội đồng trao đổi, phản biện, góp ý thuyết minh đề tài.

Thành viên Hội đồng trao đổi, phản biện, góp ý thuyết minh đề tài.

Hội đồng đã xem xét, phân tích, cho ý kiến về hồ sơ đăng ký chủ trì và đánh giá dựa trên các nhóm tiêu chí, thang điểm theo quy định. Hồ sơ thuyết minh của đề tài phải phù hợp giữa nội dung, thời gian và nhân lực thực hiện; giữa tổng mức kinh phí và sản phẩm của đề tài; tính khả thi của đề tài. Kết quả, hồ sơ đăng ký tuyển chọn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trúng tuyển với số điểm là 83/100 điểm. Hội đồng đề nghị đơn vị trúng tuyển bổ sung nội dung Hội thảo khoa học và cơ quan chuyên môn của địa phương để phối hợp thực hiện, đồng thời tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh đề cương gửi về Sở khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí và trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1848

Tổng số lượt xem: 1963232