Truy cập nội dung luôn

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2022

23/06/2022 08:34    283

Chiều ngày 22/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2022 do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Công Hoà làm Chủ tịch Hội đồng với 03 nhiệm vụ:

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng.

- Nhiệm vụ thứ nhất là “Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Thỏ Bách thảo” theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc, chất lượng” với mục tiêu phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, ứng dụng thành công mô hình sản xuất tập thể liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, áp dụng quy trình sản xuất tốt, tăng cường ứng dụng KH&CN trong quản lý nguồn gốc sản phẩm góp phần phát triển thương hiệu, đảm bảo cho sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định, xây dựng và hoàn thiện bộ nhận dạng thương hiệu, mở rộng chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao nhận thức cho thành viên HTX trong quá trình vận hành và phát triển mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất ngồn gốc chất lượng.

- Nhiệm vụ thứ hai là “Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tiêu Ba Lế” theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc, chất lượng” với mục tiêu phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, ứng dụng thành công mô hình sản xuất tập thể liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ; áp dụng quy trình sản xuất tốt; nâng cao nhạn thức cho doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình vận hành và phát triển mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị.

- Nhiệm vụ thứ ba là “Thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể sản phẩm “Nước uống tinh khiết Vạn Tường” gắn với hoạt động công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc” với mục tiêu đảm bảo quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, ngăn chặn và chống các hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu tập thể; bảo đảm tính thống nhất trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể; đảm bảo hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể đáp ứng các điều kiện quy định của chủ sở hiệu nhãn hiệu; góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hoá, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh.

Thành viên Hội đồng tham gia góp ý các nhiệm vụ.

Thông qua các đề xuất, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về tính đặc trưng, sản lượng thực tế, thị trường tiêu thụ, sự cần thiết, mục tiêu và sản phẩm của các nhiệm vụ. 

Hội đồng thảo luận.

Các Uỷ viên phản biện và Hội đồng đã đánh giá việc cần thiết cho các chứng nhận nhãn hiệu tập thể về quản lý và phát triển, định hướng các nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ. Qua đó, Hội đồng thống nhất đề xuất nhiệm vụ “Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Thỏ Bách thảo” theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc, chất lượng”, tuy nhiên cần có sự điều chỉnh để đưa vào danh mục đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới.

Quốc Dương

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1175

Tổng số lượt xem: 3665040