Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/06/2022

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường theo Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung tập huấn: Phổ biến các nội dung thuộc Đề án 996 và các văn bản triển khai thực hiện; Phổ biến Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Thành phần tham dự:

- Đại diện các Sở, ngành có liên quan;

- Đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Số lượng đại biểu dự kiến: 100 người (Danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo).

Đơn vị phối hợp:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Thời gian, địa điểm dự kiến:

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022.

- Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm: kế hoạch tập huấn chương trình đảm bảo đo lường theo ĐA 996 (HC).pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2276

Tổng số lượt xem: 1957829