Truy cập nội dung luôn

Kết quả thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2024

29/03/2024 08:01    237

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 580/SCT-QLTM ngày 22/3/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2024 tại đơn vị, cụ thể:

Về công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3).

- Tuyên truyền Ngày Đo lường Việt Nam 20/01; thông báo thực hiện QCVN 1:2022/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

- Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 gửi đến 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan, là Giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hàng năm nhằm tôn vinh, khen thưởng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Về hướng dẫn, đào tạo, tập huấn và hỗ trợ doanh nghiệp

- Hướng dẫn 10 tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục về sở hữu công nghiệp.

- Tổ chức tập huấn quy định về định lượng hàng đóng gói sẵn tại thị xã Đức Phổ, tuyên truyền các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh và văn hoá tiêu dùng.

- Tiếp nhận và xác nhận 07 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 09 hồ sơ công bố hợp chuẩn và 04 hồ sơ công bố hợp quy.

- Thực hiện cập nhật 300 tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trên trang web www.epingalert.org để chọn lọc và đăng tải lên bản tin TBT nhằm hỗ trợ hoạt động tiếp cận thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp; cập nhật 19 QCVN mới ban hành; biên tập Bản tin TBT số 01/2024 gửi các doanh nghiệp và đăng trên Trang thông tin điện tử Sở.

- Tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Hoa Nghĩa Hà” và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Măng vót Sơn Tây”.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo nếp ngự Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi” được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng tại Quyết định số 3153/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2023.

- Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chương trình, đề án khoa học và công nghệ (KH&CN) hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh:

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình năm 2024; rà soát hệ thống biểu mẫu, quy trình quản lý nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện quá trình tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình thực hiện năm 2024.

Tổ chức khóa đào tạo về năng suất chất lượng; xây dựng 01 chuyên mục, 01 phóng sự tuyên truyền về năng suất chất lượng nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

+  Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc:

Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023. Theo đó, đã đề xuất, kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ một số nội dung nhằm đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

+ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ:

Thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, bắt đầu thực hiện từ năm 2025.

+  Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ, rà soát hồ sơ, nội dung phiếu đăng ký của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa để tham mưu thực hiện các bước tiếp theo để hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khảo sát

- Triển khai thanh tra chuyên ngành về chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức vi phạm, số tiền xử phạt là 47.205.350 đồng. 

- Thực hiện khảo sát chất lượng đối với 15 mẫu thực phẩm lưu thông trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ các cá nhân, tổ chức kinh doanh hợp pháp tại địa phương.

- Thực hiện thử nghiệm mẫu một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Thực hiện thử nghiệm 150 mẫu, kiểm định 1.634 phương tiện đo các loại.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1238

Tổng số lượt xem: 4397594