Truy cập nội dung luôn

Mô hình thực hành Tự động hóa

05/12/2022 16:56    152

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Đình Trung

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu chế tạo ra mô hình giảng dạy thực hành nhiều bài học liên quan đến tự động hóa và tự động hóa sản xuất. Mô hình gồm nhiều module rời khi cảc module này được kết hợp với nhau sẽ tạo thành các bài học từ cơ bản đến nâng cao.

- Áp dụng giảng dạy cho các môn học/module:

-  PLC cơ bản

- PLC nâng cao

-  Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

- Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng vi điều khiển

- Bài tập tổng hợp cơ điện tử

- Mô hình sẽ giúp phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Giúp cho giáo viên trình bày các bài học được sinh động, dễ hiểu và mang tính thực tế cao.

- Mô hình giúp học sinh, sinh viên chủ động lĩnh hội kiến thức, phát huy tính sáng tao,
tinh tự học, tự nghiên cứu trong quá trình học

-Nghiên cứu chế tạo mô hình giảng dạy phù hợp với trinh độ của học sinh/sinh viên, phù hợp với điều kiện của nhà trường và sự phát triển công nghệ ở địa phương

- Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bi đào tạo nghề cho trường

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Làm bàn thực hành, khung giá đỡ và bảng từ để gắn các modul thực hành lên khung mô hình

Công việc 1: Làm bàn thực hành

Công việc 2:Làm khung đỡ bảng thực hành.

Công việc 3: Làm bảng từ để gắn module nam châm

Nội dung 2: Làm các module thực hành có đế gán nam châm. Đây là phương pháp mới để gắn module cần học lên bảng tháo tác của mô hinh. Các mô hình thực hành bán ra trên thị trường trong và ngoài nước chưa thực hiện phương pháp gắn module bằng từ tính như thế này.

Công việc 1: Nghiên cứu, thiết kế thi công để nam châm cho các module thực hành

Công việc 2: Làm các module thực hành căn bản

Công việc 3: Làm các module thực hành nâng cao.

Nội dung 3: Thiết kế các bài học thực hành, từ cơ bản đến nâng cao.

Công việc 1: Lên ý tưởng cho bài học

Công việc 2: Chọn các module phù hợp theo yêu cầu bài học. Các module này được lắp ráp,bố trí hợp lý trên bảng từ.

Công việc 3: Kết nối các module lại vói nhau theo theo yêu cầu của bài học

Nội dung 4: Lập trinh, thiết kế giao diện điều khiển

Công việc 1: Sau khi kết nối các module lại với nhau, đối với các bài học có ứng dụng lập trình thì lập trình cho hệ thống hoạt động

Công việc 2: Sau khi lập trình xong thì thực hiện bước thiết kế giao diện điều khiển hệ thống trên màn hình cảmn ứng HMI

Công việc 3: Đối với các bài học có ứng dụng kết nối điều khiển từ xa qua internet thì phải cấu hình hệ thống, cấu hình mạng. Thiết kế giao diện trên điện thoại hay trên máy tính để giám sát và điều khiển từ xa

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật – Công nghệ

- Kết quả dự kiến: Mô hình thực hành tự động hóa

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2022-12/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1317

Tổng số lượt xem: 4397450