Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng giống bò thịt thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2020-2022.

07/12/2021 17:10    222

.

Tên nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng giống bò thịt thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2020-2022.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Đức Phổ.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Đỗ Tiến Thật.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu:

- Chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản; kỹ thuật nuôi bê lai thâm canh hướng thịt cho nông dân.

- Lai tạo các giống bò chuyên thịt để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò, tăng sản lượng và chất lượng thịt bò đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nần cao đời sống, vươn lên làm giàu của nông hộ

Nội dung

- Tập huấn, chuyển giao các kết quả kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật nuôi bê lai thâm canh hướng thịt cho nông dân, số lượng 15 lớp có 750 lượt người than dự.

- Phối nhân tạo 20.000 liều tinh bằng tinh các giống bò hướng thịt; có chữa đạt 14.000 con bò cái, tỷ lệ phối giống có chữa > 70%; tạo hơn 12.880 con bê lai có trọng lượng sơ sinh > 25 kg/con đối với bê lai chuyên thịt là > 22kg đối với bê lai Brahman, tỷ lệ bê nuôi sống đến cai sữa đạt trên 90% cụ thể:

+ Năm 2020: Phối giống 10.000 liều tinh, có chữa 7.000 lượt bò cái, tạo ra 6.440 con bê lai.

+ Năm 2021: Phối giống 10.000 liều tinh, có chữa 7.000 lượt bò cái, tạo ra 6.440 con bê lai.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 4. Khoa học nông nghiệp

- Phương pháp nghiên cứu: Thu thập, quan sát, định tính, thực nghiệm

- Kết quả dự kiến:

Phối nhân tạo 20.000 liều tinh bằng tinh các giống bò hướng thịt; có chữa đạt 14.000 con bò cái, tỷ lệ phối giống có chữa > 70%; tạo hơn 12.880 con bê lai có trọng lượng sơ sinh > 25 kg/con đối với bê lai chuyên thịt là > 22kg đối với bê lai Brahman, tỷ lệ bê nuôi sống đến cai sữa đạt trên 90%

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2020-12/2022

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1385

Tổng số lượt xem: 4397628