Truy cập nội dung luôn

Nghiệm thu kết quả đề tài “Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi”

12/04/2024 08:03    142

Chiều ngày 09/4/2024, Sở KH&CN đã tổ chức nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi” do Viện Di truyền Nông nghiệp làm cơ quan chủ trì thực hiện và GS.TS. Phạm Xuân Hội là Chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của đề tài là xác định được một số giống sắn kháng bệnh khảm lá, sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng cao và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất sắn bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân tại Quảng Ngãi.

Quang cảnh làm việc của Hội đồng nghiệm thu.

Quang cảnh làm việc của Hội đồng nghiệm thu.

Theo báo cáo tại buổi nghiệm thu, sau hơn 30 tháng thực hiện, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã tuyển chọn được 4 giống sắn kháng bệnh khảm lá, năng suất đạt trên 30 tấn/ha và tiềm năng về hàm lượng tinh bột >27%, thích hợp với điều kiện canh tác tại Quảng Ngãi và xếp theo thứ tự: HN4, C36, HN5 và HN3; đã hoàn thiện quy trình nhân nhanh hai giống sắn HN3 và HN5 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro; Thông qua công việc nhân giống sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn đã tạo ra được tổng số 3.573.400 hom giống HN3 và HN5; Xây dựng các mô hình sản xuất giống sắn mới tại tỉnh Quảng Ngãi và cung cấp giống phục vụ sản xuất trong niên vụ tiếp theo với tổng diện tích 12,5 ha; Đã thực hiện tâp huấn 2 lớp kỹ thuật cho 30 kỹ thuật viên tại Sơn Tịnh và Sơn Hà; tập huấn 5 lớp về kỹ thuật thâm canh cho các giống kháng bệnh khảm lá sắn tại Quảng Ngãi cho các hộ nông dân với tổng số 248 hộ dân; tổ chức 02 Hội nghị đầu bờ về đánh giá kết quả và tham quan mô hình trình diễn các giống sắn mới kháng bệnh khảm lá tại Quảng Ngãi tại 2 huyện Sơn Hà và huyện Sơn Tịnh cho 105 người tham dự …

GS.TS Phạm Xuân Hội trao đổi tại buổi nghiệm thu.

GS.TS Phạm Xuân Hội trao đổi tại buổi nghiệm thu.

Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế từ mô hình canh tác hai giống sắn HN3 và HN5 tại Quảng Ngãi cho thấy hiệu quả mô hình khi trồng hai giống này tại Sơn Hà cao hơn so với giống đối chứng KM 94 tương ứng lần lượt là 75,87% và 79,78%; Tại Sơn Tịnh, kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế khi canh tác giống HN5 cũng cho thấy hiệu quả kinh tế đạt 79,78% so với giống đối chứng trồng tại địa phương; Tại Nghĩa Hành, hiệu quả kinh tế khi canh tác giống HN3 tăng lên 54,12%- 57,52%  và giống HN5 tăng lên 60,37%-67,68% so với giống đối chứng KM 94.

Với kết quả đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu với kết quả đánh giá Đạt. Tuy nhiên cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết của đề tài.

Quốc Dương

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 874

Tổng số lượt xem: 4397693