Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý thần kinh và một số yếu tố liên quan trong hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021 17:01    340

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý thần kinh và một số yếu tố liên quan trong hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: ThS.BS.Nguyễn Thị Thu Trang.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý thần kinh trong hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ọuảng Ngãi.

Mục tiêu 2: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ hội chứng ổng cồ tay ở đối tượng nghiên cứu.

Đặc điểm chung

Đặc điểm lâm sàng

Đặc điểm điện sinh lý thần kinh

Phân bố tỷ lệ theo mức độ của hội chứng ống cổ tay

Liên quan giữa tuổi và mức độ hội chứng ống cổ tay

Liên quan giữa giới tính và mức độ hội chứng ống cổ tay

Liên quan giữa nghề nghiệp, công việc và mức độ hội chứng ống cổ tay

Liên quan giữa béo phi/ không béo phì và mức độ hội chứng ống cổ tay

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

- Kết quả dự kiến:

Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1133

Tổng số lượt xem: 4397787