Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu ứng dụng của siêu âm trong chẩn đoán tổn thương dạng nốt ở tuyến giáp dựa trên phân loại TIRADS – ACR 2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021 17:00    425

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng của siêu âm trong chẩn đoán tổn thương dạng nốt ở tuyến giáp dựa trên phân loại TIRADS – ACR 2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: BS.Hồ Thị Bích Ngọc.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm hình ảnh của siêu âm trong chẩn đoán tổn thương dạng nốt ở tuyến giáp.

Mục tiêu 2: Đối chiếu kết quả của siêu âm dựa trên phân loại TIRADS – ACR 2017 với giải phẩu bệnh.

Qua nghiên cứu trên 55 bệnh nhân tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau

  • Tỷ lệ nữ/nam 4/1
  • Độ tuổi trung bình là 55,27 ± 17,76, trong đó nhóm tuổi 30 - 59 tuổi chiếm phần lớn 54,5%.

Đặc điểm hình ảnh các tổn thương dạng nốt trên siêu âm:

  • Kích thước trung bình của các nốt tuyến giáp là 18,2 ± 8,8mm, kích thước trung bình của tổn thương ác tính là 19,2 ± 10,6mm, lành tính là 18,1 ± 8,7mm. Trong đó tổn thương có kích thước > 20mm chiếm đa số (40%). và có tỷ lệ ác tính cao hơn so với các nhóm khác.
  • Nhóm bệnh nhân có tổn thương dạng nốt đơn độc chiếm đa số (52,7%). Tổn thương đa nốt chiếm tỷ lệ 32,7%.
  • Tỷ lệ ác tính của các đặc điểm trên siêu âm nghi ngờ ác tính theo phân loại TIRADS: rất giảm âm (25%) bờ dạng thùy hoặc không rõ (50%), chiều cao > chiều rộng (100%), những nốt vôi hóa lấm tấm (60%).

Đối chiếu kết quả phân loại ACR TIRADS 2017 với giải phẩu bệnh:

  • Dấu hiệu có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất trong việc dự đoán tổn thương ác tính là “rất giảm âm” tỷ lệ lần lượt là 100% và 95,8%. Ngoài ra các đặc điểm còn lại cũng có đặc điểm cao.
  • Tỷ lệ tổn thương ác tính tăng dần từ TIRADS 1 đến TIRADS 5.
  • Phân loại ACR TIRADS 2017 có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính lần lượt là 80,0% và 62,0%

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

- Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm báo cáo tóm tắt và báo cáo chính.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1616

Tổng số lượt xem: 4397667