Truy cập nội dung luôn

Philippine thông báo dự thảo Lệnh hành chính của Bộ Y tế về Các quy tắc và quy định sửa đổi cấp phép cơ sở thực phẩm và đăng ký thực phẩm chế biến, và các sản phẩm thực phẩm khác

16/06/2022 09:59    161

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/286, Philippine thông báo dự thảo Lệnh hành chính của Bộ Y tế về Các quy tắc và quy định sửa đổi cấp phép cơ sở thực phẩm và đăng ký thực phẩm chế biến, và các sản phẩm thực phẩm khác, và vì các Mục đích khác,đồng thời bãi bỏ Lệnh Hành chính số 2014-0029.

Lệnh này nhằm mục đích: Sửa đổi một số quy định của Lệnh Hành chính số 2014-0029 trong việc cấp phép cho các cơ sở thực phẩm và đăng ký các sản phẩm thực phẩm để áp dụng hệ thống áp dụng mới phù hợp với luật, chương trình,chính sách quốc gia hiện hành và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đã được thông qua và các thông lệ tốt nhất.

Tuân thủ các mục tiêu của Quy định số 8792 hoặc “Luật thương mại điện tử năm 2000” và bất kỳ luật liên quan nào khác; Để phù hợpvới các yêu cầu của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau theo ngành của ASEAN (viết tắt là MRA) đối với Hệ thống kiểm tra và chứng nhận về vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn.

Mục đích của quy định là bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn củacon người.

Theo Bản tin TBT

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 688

Tổng số lượt xem: 3659028