Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

25/04/2024 10:40    105

Chiều 24-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu kết luận

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở KH&CN đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Trong năm 2023, Sở theo dõi, quản lý 36 nhiệm vụ KH&CN các cấp, trong đó có 09 nhiệm vụ cấp quốc gia, 26 nhiệm vụ cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ cấp cơ sở. Kiểm tra việc tổ chức ứng dụng sau nghiệm thu đối với 12 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Tiếp nhận 64 đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân và họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định nhiệm vụ thực hiện năm 2024.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Thành báo cáo hoạt động của Sở.

Ngoài ra, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Sở đã thẩm định, có ý kiến về công nghệ thiết bị 53 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định; Tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Hoa Nghĩa Hà” và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Măng vót Sơn Tây”.

Tổng hợp 83 sáng kiến Ngành Giáo dục, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 49 sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành giáo dục năm học 2022-2023; tham mưu UBND tỉnh xem xét công nhận cho 10 sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023.

Sở KH&CN cũng thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát sinh đảm bảo đúng quy định; các nhiệm vụ KH&CN triển khai cơ bản theo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với UBND tỉnh một số nội dung về xây dựng nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu Sở KH&CN trong thời gian tới tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thuộc lĩnh vực KHCN; Triển khai có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình, Đề án KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi; Triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ KHCN liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp người nông dân tăng năng suất lao động, tăng thu nhập; trong đó nhấn mạnh việc tổ chức nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nghiên cứu từ thực tiễn, các nhiệm vụ nghiên cứu phải đảm bảo hiệu quả, chất lượng và có tính ứng dụng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN tập trung nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý đề tài khoa học công nghệ, quy định chuyển giao tài sản khoa học công nghệ sau nghiệm thu; tiêu chí xác định doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; quy định công nhận đề tài sáng kiến đảm bảo phát huy hiệu quả theo đúng quy định.

Theo https://quangngai.gov.vn/

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1261

Tổng số lượt xem: 4397526