Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

28/06/2022

Sáng ngày 28/6, Sở Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (Viết tắt là SVF), tham dự buổi làm việc có đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, thành viên CLB Khởi nghiệp tỉnh.

ThS. Trần Công Hoà, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì buổi làm việc.

ThS. Trần Công Hoà, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về triển khai chương trình Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi với SVF từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, SVF đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (HSTKNĐMST) tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về thực trạng HSTKNĐMST tỉnh để xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, cũng giúp cơ quan chuyên môn định hướng những hoạt động phù hợp với nhu cầu của các startup trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Bộ cơ sở dữ liệu về HSTKNĐMST tỉnh Quảng Ngãi được truy xuất lên Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giúp cho các thành tố trong HSTKNĐMST có thể dễ dàng tiếp cận và kết nối với nhau, đồng thời là cơ sở để phục vụ cho hoạt động đánh giá, đo lường HSTKNĐMST ở những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, SVF luôn theo sát, đồng hành đóng góp ý kiến về chuyên môn, kinh nghiệm để cùng cơ quan chuyên môn định hướng triển khai hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ nguồn lực về tài chính, chuyên gia cho các chương trình, sự kiện theo định hướng xây dựng HSTKNĐMST của tỉnh như: Tổ chức 03 hội thảo, hội nghị về truyền lửa khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh, xây dựng HSTKNĐMST trên địa bàn tỉnh, tìm kiếm giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, 2020, 2021; Tổ chức 5 lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tư vấn, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Hồng Minh – Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam.

Bà Lê Hồng Minh – Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam.

Ngoài ra, SVF còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ chuyên môn cho Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh như: Công văn số 4666-CV/TU ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ HSTKNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về thúc đẩy HSTKNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

SVF cũng đã tham vấn về việc thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2021. Tuy nhiên, vì điều kiện khách quan, đến nay Quỹ này vẫn chưa được xúc tiến thành lập. SVF vẫn tiếp tục tham vấn, hướng dẫn thành lập Quỹ trong thời gian đến.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn khó khăn và hạn chế như các nội dung thảo thuận hợp tác chủ yếu được thực hiện giữa Quỹ SVF và Sở Khoa học và Công nghệ, việc tiếp cận và có hành động cụ thể với các sở, ngành khác còn hạn chế; Nguồn lực phân bổ cho hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn hạn chế, đồng thời cơ chế chi cho chuyên gia chưa phù hợp với thực tế, do đó, việc tổ chức các hoạt động, đặc biệt là việc mời các chuyên gia có uy tín còn rất khó khăn; Các hoạt động không tập trung, chưa có tính liên kết, do đó việc đánh giá hiệu quả mang lại chưa cao.

Để tạo giá trị cộng hưởng thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến cần tiếp tục phát huy những nội dung hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẽ cơ hội hợp tác đầu tư, giới thiệu các nguồn đầu tư, hỗ trợ huy động vốn, nguồn lực xã hội, thành lập quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung lớn: Tham vấn thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Tư vấn và phối hợp triển khai nội dung đo lường và đánh giá hệ sinh thái địa phương theo từng năm; Triển khai Chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh; Tư vấn và phối hợp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Techfest Quảng Ngãi hàng năm; Phối hợp ươm tạo các dự án đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; Giới thiệu, kết nối và tạo điều kiện để tỉnh Quảng Ngãi tham gia vào các Chương trình của SVF phù hợp với điều kiện, tiềm năng của tỉnh; Đồng hành, tư vấn chuyên môn cho việc định hướng, triển khai các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thành viên SVF trình bày dự án “Phụ nữ hợp tác – kiến tạo tương lai”.

Thành viên SVF trình bày dự án “Phụ nữ hợp tác – kiến tạo tương lai”.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ngãi phát triển các chỉ tiêu kinh tế xã hội thông qua việc phát triển doanh nhân doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, SVF đã có chủ trương, định hướng và các hoạt động đề xuất, tài trợ. Trong năm 2022, SVF sẽ tài trợ Chương trình ươm tạo, nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với dự án “Phụ nữ hợp tác – kiến tạo tương lai”. Đồng thời, SVF cũng đề xuất các hoạt động triển khai trong năm 2023 như: Hoạt động cộng đồng sinh thái; năng lực hệ sinh thái; kết nối hệ sinh thái.

Đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình kỉ niệm.

Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình kỉ niệm.

 

 

 

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2188

Tổng số lượt xem: 1958000