Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/06/2022

Chiều ngày 9/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). TS. Phan Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn cùng các phòng: Quản lý Khoa học, Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN; Sở NN&PTNT có ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc và các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian qua; tình hình và định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; từ đó, hình thành các nhiệm vụ KH&CN giải quyết các yêu cầu đặt ra góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nêu ý kiến.

Theo Sở NN&PTNT trong thời gian qua hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ đã tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn trên mọi lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới…; các đề tài, dự án đã triển khai, ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, để phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng sinh học, hữu cơ, công nghệ cao, công nghệ số còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực nghiên cứu khoa học – công nghệ còn yếu và thiếu các chuyên gia đầu ngành giỏi; cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, chưa thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp cùng đầu tư để phát triển.

Đại diện các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT phát biểu, kiến nghị.

Đại diện các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT phát biểu, kiến nghị.

Theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh ngành nông nghiệp đã đưa ra một số cơ sở lý luận, thực tiễn trong định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; đề ra giải pháp phát huy vai trò của khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp là phải nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin vào trong toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị, kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bềnh vững của ngành; phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ, định hướng và giúp đỡ các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để đưa các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phát triển nông nghiệp, nhất là các giải pháp, định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; chăn nuôi trồng trọt và nông lâm nghiệp tại các địa phương.

Đại diện các phòng, đơn việc Sở KH&CN tham gia ý kiến.

Đại diện các phòng, đơn việc Sở KH&CN tham gia ý kiến.

Qua buổi làm việc, TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các phòng, đơn vị của Sở NN&PTNT. Đồng thời, yêu cầu hoàn thiện báo cáo và làm rõ việc ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án đã được nghiệm thu trong thời gian qua. Qua đó, đánh giá đúng, khách quan những mặc tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhệm vụ KH&CN.

TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các nhiệm vụ KH&CN, cần roà soát lại theo thứ tự ưu tiên và thực hiện theo phiếu đăng ký của từng lĩnh vực để xây dựng các nhiệm vụ đề xuất đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chất lượng, hàm lượng khoa học công nghệ cao gửi về Sở KH&CN để tổng hợp, tuyển chọn danh mục đạt kết quả.

Hai bên thống nhất cần phải có quy chế phối hợp làm việc giữa hai Sở để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tốt hơn, hiệu quả hơn.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2229

Tổng số lượt xem: 1958738