Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Đánh giá kết quả phẫu thuật sỏi đường mật mới mắc, sỏi tái phát và sót sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

08/11/2023 08:51    72

.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: BS.CKII. Võ Văn Thịnh

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

* Mục tiêu chung:

- Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng cùa bệnh nhân sỏi đường mật mới mắc, sỏi tái phát và sót sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Đánh giả kết quả phẫu thuật sỏi đường mật mới mắc, sỏi tải phát, sót sỏi và một sổ yểu tổ liên quan tại Bệnh viện Đa khoa tình Quảng Ngãi.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

* Nội dung 1: Xây dựng đề cương nghiên cứu

- Công việc 1: Tìm tài liệu tham khảo, các đề tài liên quan.

- Công việc 2: Xây dựng phiếu nghiên cứu có đầy đủ các chỉ tiêu nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng.

* Nội dung 2: Triển khai thực hiện

- Công việc 1: Chuyển các nội dung nghiên cứu cho các thành viên của nhóm nghiên cứu, mọi thành viên đều có thể thu thập số liệu một cách khoa học, các tua trực điều có thành viên nghiên cứu.

+ Đến ngày 18 tháng 9 năm 2023 đã phẫu thuật được 30 trường hợp sỏi đường.

- Công việc 2: Tùy theo diễn biến lâm sàng và kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân mà đưa ra các phương án điều trị phù hợp (mổ mờ hoặc mổ nội soi) và kịp thời để mang đến cho người bệnh một kết quả tốt nhất.

* Nội dung 3: Tổng kết đề tài

- Công việc 1: Kiểm tra lại tất cả các phiếu nghiên cứu, nhập số liệu vào phần mềm spss 26.0

- Công việc 2: Phân tích và xử lý các số liệu liên quan đến đề tài, Thu thập số liệu và đánh giá kết quả điều trị sau mổ sỏi mật của bệnh nhân bằng lâm sàng và cận lâm sàng bao gồm đánh giá kết quả sau mổ, sau 1 tháng, sau 3 tháng theo phiếu thu thập số liệu dựa vào thăm khám và hồ sơ bệnh án.

- Công việc 3: Viết hoàn thành đề tài nghiên cứu và báo cáo tổng kết với Hội đồng thẩm định đề tài. Xử lý số liệu thông qua phần mềm thống kê và cho ra kết quả như yêu cầu đặt ra của nội dung nghiên cứu. Từ nghiên cứu đưa ra hướng khắc phục những khỏ khăn hạn chế khi áp dụng phương pháp này trong điều kiện thực tế của cơ sở y tế.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược

- Kết quả dự kiến:

* Sản phẩm dạng II

 

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

Bộ phiểu điểu tra

- Đảm bảo chất lượng, trung thực, khách quan, khoa học

 

2

Báo cáo xừ lý, phân tích số liệu

- Đầy đủ chính xác, đảm bảo trung thực, khách quan, khoa học

  •  
  • Đạt yêu cầu của đề tài

 

3

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài, bao gồm cả báo cáo chính và báo cáo tóm tắt

  • Đảm bảo chât lượng
  • Đúng quy định
  • Đảm bảo tính trung thực, khoa học, khách quan

 

4

Đĩa (USB/CD) lưu giữ kêt quả nghiên cứu của đề tài

- Đĩa (USB/CD) chứa đầy đủ dữ liệu là kêt quả nghiên cứu của đê tài

 

 

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023-12/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1684

Tổng số lượt xem: 4397703