Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ sọ não và điện não đo ở bệnh nhi viêm não tại Bệnh viện Sản - Nhi tinh Quảng Ngãi

08/11/2023 08:56    179

.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: ThS.BS.CKII. Nguyễn Mậu Thạch

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

* Mục tiêu chung:

-  Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhi viêm não tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

- Phân tích một số yếu tố liên quan giữa các hình ảnh trên cộng hưởng từ sọ não và điện não đồ với tình trạng lâm sàng ở đối tượng nghiên cứu

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, viết đề cương xác định mục tiêu nghiên cứu.

Nội dung 2: Chọn bệnh nhi đủ tiêu chuẩn nghiên cứu tiến hành khám lâm sàng, thực hiện cận lâm sàng và thu thập số liệu vào phiếu nghiên cứu. Sau đó, nhập số liệu được mã hóa vào phần mềm Epidata tiến hành xử lý bằng phần mềm SPSS

Nội dung 3: Viết báo cáo tống kết, đánh giá

 - Công việc 1:

+ Mô các đặc điểm chung: tuổi, giới, khu vực sinh sống.

+ Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhi viêm não tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

+ Phân tích các đặc điểm sóng tổn thương bất thường trên điện não đồ với mức độ nặng trên lâm sàng.

+ Phân tích các đặc điểm hình ảnh tồn thương bất thường trên cộng hường từ sọ não với mức độ nặng trên lâm sàng.

+ Phân tích một số yếu tố liên quan giữa các hình ảnh trên cộng hường từ sọ não và điện não đồ với tình trạng lâm sàng ở đối tượng nghiên cứu

- Công việc 2:

+ Viết báo cáo tồng kết đề tài

+ Báo cáo hội thảo khoa học

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược

- Kết quả dự kiến:

Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ giúp các Bác sỹ hệ nhi hiểu rõ hom các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm não, đặc biệt là các đặc điểm tổn thương xuất hiện trên điện não đồ và cộng hưởng từ. Từ đó giúp cải thiện chẩn đoán và điều trị, theo dõi bệnh lý viêm não ở trẻ em.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023-11/2023

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1135

Tổng số lượt xem: 4397742