Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điếm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến các rối loạn tâm thần ở người bệnh hậu COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi

08/11/2023 08:57    93

.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: BS.CKI. Nguyễn Văn Bé

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

* Mục tiêu chung:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng các rối loạn tâm thần thường gặp ở người bệnh hậu COVID-19 đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

- Khảo sát một số yếu tố liên quan đến các rối loạn tâm thần ở đối tượng nghiên cứu

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Đặc điểm chung của đối tương nghiên cứu

- Phân bố theo tuổi

- Phân bố theo giới tính

- Phân bố theo nghề nghiệp

- Phân bố theo dân tộc

- Phân bố theo tôn giáo

- Phân bố theo điều kiện kinh tế

- Phân bố Iheo nơi ở

- Phân bố theo hoàn cảnh sống

2 Tỷ lệ và đặc điểm lâm sàng các rối loạn tâm thần thường gặp ở đối tượng nghiên cứu

 2.1. Tỷ lệ các rối loạn tâm thần thường gặp ở đối tượng nghiên cứu

- Tỷ lệ trầm cảm

- Tỷ lệ lo âu

- Tỷ lệ PTSD

2.2. Đặc điểm lâm sàng các rối loạn tâm thần thường gặp ở đối tưựng nghiên cứu

- Đặc điểm lâm sàng người bệnh hậu COVID-19 có rối loạn trầm cảm

- Đặc điểm lâm sàng người bệnh hậu COVID-19 có rối loạn lo âu

- Đặc điếm lâm sàng người bệnh hậu COVID-19 có rối loạn PTSD

3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn tâm thần thường gặp ở đối tượng nghiên cứu

- Liên quan giữa tuối và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa giới tính và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa nghề nghiệp và rối loạn tâm thần 

- Liên quan giữa dân tộc và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa tôn giáo và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa kinh tế và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa nơi ở và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa hoàn cảnh sống và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa vấn đề cách ly và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa sự kỳ thị và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa điều trị tại ICU và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa ở chung nhà với trẻ em và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa chăm sóc y tế và môi trường bệnh viện và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa gia đình có người mắc hoặc chết vì COVID-19 và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa thói quen hút thuốc, uống rượu và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa mức độ bệnh và các bệnh nền cùng mắc và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa thói quen luyện tập thể dục, lối sống lành mạnh và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa phụ nữ có thai, cho con bú và rối loạn tâm thần

- Liên quan giữa mất việc làm, thu nhập thấp và rối loạn tâm thần

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược

- Kết quả dự kiến:

+ Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua. Bao gồm báo cáo tóm tắt và báo cáo chính. Yêu cầu cần đạt:

++ Đảm bảo tính trung thực, khoa học, khách quan

+ + Cung cấp các luận cứ có khoa học cho các kiến nghị có tính khả thi cao

+ + Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của hội đồng nghiệm thu

+ Sản phấm được báo cáo ở Hội nghị khoa học các cấp, đăng trên các tạp chí chuyên ngành Tâm thần, Thần kinh

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 06/2022-06/2023

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1138

Tổng số lượt xem: 4397744