Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giá trị tiên lượng của chỉ số MELD, MELDNa ở người bệnh xơ gan mất bù tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

08/11/2023 08:49    83

.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: BS.CKII. Đặng Thị Ánh Nguyệt

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

* Mục tiêu chung:

- Khảo sát chỉ số MELD, MELDNa ở những bệnh nhân xơ gan mất bù tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Đánh giá giá trị của chỉ số MELD, MELDNa trong tiên lượng các biến chứng và tử vong xảy ra trong vòng 3 tháng ở nhóm bệnh nhân này.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Khảo sát chỉ số MELD, MELDNa ở người bệnh xơ gan mất bù tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Xây dựng bệnh án nghiên cứu

- Khám lâm sàng, khai thác bệnh sử, tiền sử và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

- Tính chỉ số MELD, MELDNa của bệnh nhân XG mất bù tại khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

- Thu thập số liệu, phân tích, viết báo cáo.

Nội dung 2: Đánh giá giá trị của chỉ số MELD, MELDNa trong tiên lượng các biến chứng và tử vong xảy ra trong vòng 3 tháng ở nhóm bệnh nhân này

- Theo dõi, đánh giá biến chứng, tử vong ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

- Nhập, xử lý số liệu.

- Tổng hợp, phân tích số liệu.

- Viết báo cáo tổng kết đề tài.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược

- Kết quả dự kiến:

Có thể áp dụng chỉ số này trong đánh giá, tiên lượng bệnh nhân xơ gan mất bù, đặc biệt tiên lương gần (thời gian 3 tháng).

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 06/2022-09/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 758

Tổng số lượt xem: 4397411