Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot cá quan trắc môi trường phục vụ đào tạo, nghiên cứu tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

08/11/2023 08:44    72

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Văn Anh

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu chung: Thiết kế và chế tạo cá robot quan trắc môi trường nước phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Đại học Phạm Văn Đồng.

Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế các mô đun cơ khí, mô đun điện, mô đun cảm biến đo đạc và hệ thống điều khiển của robot cá quan trắc môi trường.

- Chế tạo, lắp đặt, vận hành các mô đun cơ khí, mô đun điện, hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển trên cá robot quan trắc môi trường.

- Xây dựng bài thực hành về robot cá quan trắc môi trường liên quan đến các học phần: Thiết kế hệ thống cơ điện tử, hệ thống điều khiển tự động, công nghệ cảm biến, phục vụ sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Cơ điện tử.  

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu thiết kế:

+ Thiết kế khái niệm về robot cá quan trắc môi trường, thiết kế hệ thống đẩy, hệ thống điều chỉnh trọng tâm, mô đun đo đạc, mạch điều khiển trung tâm, mạch công suất, mô đun giao tiếp, truyền thông.

+ Xây dựng các phương trình động học, động lực học chuyển động robot, thuật toán điều khiển, mô phỏng, viết chương trình nhúng vào hệ thống.

- Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm:

+ Gia công, lắp đặt các hệ thống cơ khí, điện, điều khiển: Hệ thống đẩy, điều chỉnh trọng tâm, thân vỏ chống nước, hệ thống điều khiển, hệ thống cảm biến, truyền thông-giao tiếp dữ liệu.

+ Kiểm tra, vận hành-thử nghiệm từng phần, toàn hệ thống và đánh giá.

- Xây dựng bài thực hành phục vụ giảng dạy, nghiên cứu:

+ Xây dựng bài thực hành về hệ thống cơ khí-điều khiển và hệ thống cảm biến thu thập dữ liệu.

+ Xây dựng bài thực hành về đo đạc một số thông số môi trường nước.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuât - công nghệ

- Kết quả dự kiến:

+ Robot cá quan trắc môi trường

+ Các báo cáo liên quan đến thiết kế, chế tạo và xây dụng bài thực hành cho sinh viên.

+ Các công bố khoa học ở dạng bài báo hội thảo và tạp chí trong nước

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023-06/2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1077

Tổng số lượt xem: 4397431