Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

08/11/2023 08:47    72

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Văn Thùy

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo.

* Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu thiết kế thiết bị thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren.

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren.

- Nghiên cứu xây dựng mô đun thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu tổng quan

- Nghiên cứu thiết kế thiết bị thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren.

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren.

- Nghiên cứu thiết kế bài thí nghiệm trên thiết bị.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuât - công nghệ

- Kết quả dự kiến:

Thiết bị thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023-12/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1600

Tổng số lượt xem: 4397665