Truy cập nội dung luôn

Thiết kế, chế tạo bộ thực hành phục vụ đào tạo IoT ( Internet of Things) cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

07/12/2021 17:07    487

.

Tên nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo bộ thực hành phục vụ đào tạo IoT ( Internet of Things) cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Trần Thanh Tùng.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu:

Chế tạo ra  bộ thực hành ứng dụng Iot ( Internet of Things)  phục vụ trong công tác giảng dạy chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

  • Bộ thực hành cơ bản về cảm biến ứng dụng IoT.
  • Bộ thực hành về điều khiển tốc độ và vị trí động cơ DC bằng công nghệ IoT.

Các bài thực hành về ứng dụng Iot trong việc sử dụng động cơ DC và cảm biến..

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan.

Công việc 1: Xây dựng đề cương chi tiết.

Công việc  2: Viết thuyết minh đề cương, báo cáo tổng quan .

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng.

Công việc 1: Khảo sát thực trạng .

Công việc 2: Báo cáo thực trạng về vấn đề nghiên cứu.

Nội dung 3: Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu.

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu, xử lý số liệu.

Công việc 2: Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, phân tích dữ liệu.

Nội dung 4:  Nghiên cứu chuyên môn.

Công việc 1: Thiết kế mạch điều khiển.

Công việc 2: Thiết kế kết cấu giá đỡ và khung cho bộ  thực hành.

Công việc 3: Viết chương trình cho các bộ thực hành.

Nội dung 5:Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ.

Công việc 1: Gia công các board mạch điều khiển.

Công việc 2: Gia công các board mạch giao tiếp Iot.

Công việc 3: Lắp ráp mạch điều khiển.

Công việc 4: Vận hành, thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh.

Nội dung 6: Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩmkhoa học và đề xuất khác

Công việc 1: Xây dựng hệ thống bài tập thực hành về ứng dụng Iot cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Công việc 2: Biên soạn tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng bộ thực hành.

Nội dung 7: Tổng kết, đánh giá

Công việc 1: Báo cáo kết quả chạy thử thực tế các bộ thực hành, báo cáo tóm tắt.

Công việc 2: Báo cáo tổng kết.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Phương pháp nghiên cứu:

+ Sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu để nghiên cứu.

+ Sử dụng phương pháp thực nghiệm kiểm tra đánh giá các kết quả đạt được trên thiết bị .

 

- Kết quả dự kiến:

- Bộ thực hành cảm biến IoT: số lượng 03

- Bộ thực hành về cảm biến nhiệt độ, độ ẩm: khoảng đo 0 đến 1400C

- Bộ  thực hành về cảm biến áp suất + khoảng đo: 2 đến 20Bar

- Bộ thực hành về cảm biến trọng lượng: 0 đến 100kg

- Bộ thực hành về điều khiển tốc độ và vị trí động cơ DC bằng công nghệ IoT: số lượng 03.

Động cơ DC: 5V,12V, 24V

Công suất tiêu thụ: 100W

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-06/2022

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1689

Tổng số lượt xem: 4397701