Truy cập nội dung luôn

Thiết kế và chế tạo mô hình dạy học điện khí nén-PLC

05/12/2022 16:21    251

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đào Minh Đức

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu: Chế tạo ra  mô hình dạy học điện khí nén và PLC phục vụ trong công tác giảng dạy chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Cơ điện tử tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Mô hình bao gồm 2 module:

+ Module thực hành PLC s7-1200 với màn hình cảm ứng HMI.

+ Module thực hành điện khí nén điều khiển 3 xilanh

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan

Công việc 1: Xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết.

Công việc 2: Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng: Báo cáo thực trạng về vấn đề nghiên cứu

Công việc 1: Đánh giá thực trạng mô hình dạy học điện khí nén và PLC ở Khoa KTCN.

Công việc 2: Đề xuất giải pháp thực hiện mô hình dạy học điện khí nén và PLC.

Nội dung 3: Nội dung nghiên cứu chuyên môn: Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên môn

Công việc 1: Thiết kế kết cấu cơ khí cho mô hình.

Công việc 2: Thiết kế sơ đồ điều khiển cho mô hình.

Nội dung 4: Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ: Báo cáo về kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; quy trình công nghệ.

Công việc 1: Chế tạo và lắp ráp module điện khí nén.

Công việc 2: Chế tạo và lắp ráp module PLC s7-1200.

Công việc 3: Chế tạo, lắp ráp và chạy thử mô hình.

Nội dung 5: Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa học và đề xuất khác: Báo cáo kết quả về kiến nghị, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa học và kết quả khác

Công việc 1: Xây dựng bài thực hành điện khí nén.

Công việc 2: Xây dựng bài thực hành PLC

Công việc 3: Xây dựng bài thực hành tổng hợp.

Công việc 4: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Nội dung 6: Tổng kết, đánh giá: Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp

Công việc 1:  Viết báo cáo tóm tắt.

Công việc 2:  Viết báo cáo tổng kết.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Kết quả dự kiến:

Mô hình dạy học điện khí nén và PLC có thông số

+ Kích thước :1500x750x1700.

+ Điện áp hoạt động: 220V AC.

+ Vật liệu nhôm.

+ Mô đun thực hành PLC S7-1200.

+ Mô đun thực hành điện khí nén.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 10/2022-10/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1847

Tổng số lượt xem: 4397748