Truy cập nội dung luôn

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

19/03/2024 09:32    216

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1164/UBND-KGVX ngày 06/3/2024 và Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030;

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá phù hợp Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 theo thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 666/BKHCN-CNC.

2. Thời gian nhận đề xuất

- Đợt 1: Đến ngày 10/4/2024.

- Đợt 2: Đến ngày 20/6/2024.

3. Nơi nhận đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi (để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ).

4. Địa chỉ truy cập Công văn số 666/BKHCN-CNC và các nội dung liên quan đến đề xuất nhiệm vụ tại https://www.most.gov.vn/

Thông tin liên hệ: Ông Bùi Ngọc Trúc, Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại 0905.336.342.

Tài liệu đính kèm: CONG VAN DE XUAT NHIEM VU KHCN CAP QUOC GIA THUOC CHUONG TRINH CN CAO.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1312

Tổng số lượt xem: 4397473