Truy cập nội dung luôn

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, thực hiện năm 2024 - 2025

08/03/2024 15:03    227

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình);

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thuộc Chương trình, bắt đầu thực hiện từ năm 2025, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

- Đề xuất phải có tính cấp thiết với ngành, địa phương, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình quy định tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; có quy mô tác động đến nhiều đối tượng và phạm vi rộng trên địa bàn huyện, liên huyện hoặc của tỉnh.

- Dự kiến kết quả, sản phẩm được áp dụng thực tiễn, có khả năng duy trì, lan tỏa và nhân rộng.

- Không trùng lặp với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và Chương trình đã và đang thực hiện.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 36 tháng.

2. Định hướng nội dung đề xuất:

- Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ lợi thế, chủ lực của địa phương và các sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

- Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

- Hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm hình thành từ các sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, cấp vùng, cấp Quốc gia.

3. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất:

3.1. Thành phần:

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân theo Mẫu đính kèm (Mẫu B1-ĐXNV), gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word).

3.2. Địa chỉ nộp Phiếu đề xuất:

- Bản giấy: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (skh@quangngai.gov.vn)

3.3. Thời hạn:

Hạn cuối nhận Phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 24/5/2024 (Thứ Sáu) theo dấu ghi ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành:

Điện thoại: 0906.985.909 (gặp bà Phan Thị Cẩm Vân)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân được biết và nghiên cứu đề xuất./.

------------------------------------

Mẫu đính kèm (Mẫu B1-ĐXNV)

Tài liệu đính kèm: Thong bao de xuat nhiem vu KHCN nam 2025 Thuoc CTr2141.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1131

Tổng số lượt xem: 4397647