Truy cập nội dung luôn

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bắt đầu thực hiện từ năm 2024

04/03/2024 09:14    94

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg đối với nhiệm vụ do địa phương thực hiện và Kế hoạch số 11/KH-UBND; đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN nhằm thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (http://skh.quangngai.gov.vn).

2. Định hướng nội dung đề xuất:

2.1. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng tại địa phương;

2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp các nội dung cụ thể như sau:

a) Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố;

b) Áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

c) Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp;

d) Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

3. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất:

3.1. Thành phần:

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân theo Mẫu đính kèm (Mẫu A1-ĐXNV), gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word).

3.2. Địa chỉ nộp Phiếu đề xuất:

- Bản giấy: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ skh@quangngai.gov.vn

3.3. Thời hạn:

Hạn cuối nhận Phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 24/5/2024 (Thứ Sáu) theo dấu ghi ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Điện thoại: 025538556004 - 0905700368 (gặp bà Huỳnh Thị Phương Thu)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân được biết và nghiên cứu đề xuất./.

--------------

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

Tài liệu đính kèm: Thong bao de xuat nhiem vu KHCN nam 2024 Thuoc CTr 1322.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1318

Tổng số lượt xem: 4397474