Truy cập nội dung luôn

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

23/05/2024 16:14    32

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/ 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến tổ chức, cá nhân Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, như sau:

Thời gian: Ngày 25 tháng 6 năm 2024 (thứ Ba).

Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ, số 202A đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/5/2024 đến hết ngày 23/6/2024 tại Phòng Tiếp công dân của Sở (công dân, tổ chức đến đăng ký nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội dung đề nghị Giám đốc Sở tiếp); trường hợp đến đăng ký sau ngày 23/6/2024 sẽ được chuyển sang tháng 7 của năm 2024.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Tiếp công dân và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân biết và thực hiện./.

Tài liệu đính kèm: Thong bao Lịch tiep Cong dan thang 6-2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1222

Tổng số lượt xem: 4397767