Truy cập nội dung luôn

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học ngành giáo dục để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024

20/05/2024 16:56    110

Thực hiện Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tăng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tăng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ban hành theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 15/6/2024 (Trong các ngày làm việc).

2. Thành phần hồ sơ: Theo khoản 7 Điều 1 Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi.

(Thông tin liên hệ: Ông Tạ Anh Bảo, số điện thoại: 0935.03.63.23).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

-------------------------------------------------------------------------

Văn bản liên quan

Tài liệu đính kèm: TB tiep nhan ho so sang kien nganh giao duc 2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1252

Tổng số lượt xem: 4397518