Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

08/03/2024 14:46    99

Để triển khai nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa) thuộc Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025” theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ năm 2024 thuộc nội dung hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ

a) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV):

Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ.

b) Đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:

- Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ.

- Tài liệu xác định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 1, 2 Điều 14 Thông tư số 06/2022/BKHĐT hoặc một trong các tài liệu theo tiêu chí tại tiểu mục a, mục 4.2 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Trường hợp DNNVV khởi nghiệp sáng tạo xác định tiêu chí theo khoản 3 Điều 20 Nghị định số  80/2021/NĐ-CP, thì phải cung cấp tài liệu liên quan kèm theo về “Giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp” để Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn xem xét, lựa chọn.

2. Tiếp nhận hồ sơ

DNNVV gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ về Sở Khoa học và Công nghệ dưới dạng văn bản giấy tại bộ phận văn thư trong các ngày làm việc hoặc văn bản điện tử gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ skh@quangngai.gov.vn.

3. DNNNVV tra cứu Nghị định số  80/2021/NĐ-CP và Tờ khai, Thông tư số 06/2022/BKHĐT, Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 123/QĐ-SKHCN ngày 20/7/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://skh.quangngai.gov.vn/web/so-khoa-hoc-va-cong-nghe/chuong-trinh-kh-cn-ho-tro-doanh-nghiep1.    

(Trong quá trình thực hiện, DNNVV có nhu cầu hướng dẫn, liên hệ Ông Bùi Ngọc Trúc, Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, số điện thoại 0905.336.342)

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

.....................................................................................

Các văn bản liên quan tham khảo tại đây! 

Tài liệu đính kèm: THONG BAO TIEP NHAN HO SO HO TRO DNNVV NAM 2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1401

Tổng số lượt xem: 4397483