Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiếp tục cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI VÀ PCI

15/06/2022

Sáng 14-6, chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với sự phát triển KT -XH của địa phương. Đây là cuộc đua giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước, tất cả đều muốn vươn lên, vì vậy mỗi sở, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, cùng cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh.

Tháng 5 vừa qua, tỉnh đã đón nhận kết quả đáng mừng về Chỉ số PAR INDEX và PAPI năm 2021. Chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 86,45/100 điểm, là địa phương tăng điểm, tăng bậc cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Từ vị trí cuối bảng năm 2020, Quảng Ngãi đã vươn lên mạnh mẽ đứng vị trí thứ 39/63 tỉnh, thành năm 2021. Chỉ số PAPI  tăng 19 bậc, từ vị trí 62/63 tỉnh, thành phố năm 2020 lên vị trí 43/63 năm 2021.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, qua kết quả trên cho thấy, cái được lớn nhất là đã “tạo sự chuyển biến tích cực, đột phá từ nhận thức đến hành động của tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở”, với quyết tâm chính trị cao nhất, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Ngoài điểm qua những kết quả đáng mừng, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian qua đối với việc tổ chức thực hiện các chỉ số, đặc biệt là Chỉ số PCI khi năm 2021, chỉ số này giảm 9 bậc so với năm 2020, đứng vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành.

Đi sâu vào đánh giá phân tích Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, có những chỉ số tăng điểm và tăng bậc rất cao như: Tiếp cận đất đai, tăng 41 bậc; Chi phí thời gian, tăng 41 bậc. Bên cạnh đó có các chỉ số giảm điểm, giảm bậc đáng lưu ý, gồm: Chỉ số thành phần Tính minh bạch; Chỉ số cạnh tranh bình đẳng; Chỉ số chi phí không chính thức,…