Truy cập nội dung luôn

Tính bị chặn và compact của các toán tử giữa các không gian các hàm chỉnh hình có trọng trên đa đĩa đơn vị và ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy Toán giải tích tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

05/12/2022 16:30    263

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Liên Vương Lâm

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tính bị chặn và compact của các toán tử giữa các không gian các hàm chỉnh hình có trọng và một số ứng dụng.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nghiên cứu một số lớp toán tử và tính chất của chúng, trong đó tập trung nghiên cứu về tính bị chặn và compact. Xây dựng một số ứng dụng trong giảng dạy Toán giải tích tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

- Kết quả dự kiến:

- 1 bài báo chuyên ngành đăng trên tạp chí ISI/Scopus

- 1 báo cáo tại hội nghị cấp quốc gia

- 1 bài báo đăng trên tạp chí KHCN của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 05/2022-04/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1110

Tổng số lượt xem: 4397790