Truy cập nội dung luôn

Tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc

11/04/2024 08:24    78

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nội dung cụ thể như sau:

Mục đích cung cấp kiến thức chuyên môn và quy định quản lý về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đào tạo:

- Tổng quan về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc.

- Thông tư Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024).

- Nâng cao nghiệp vụ về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa.

- Tiêu chuẩn trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc.

- Hướng dẫn xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

Thành phấn tham gia:

Đại diện các sở, ngành liên quan; Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian: Từ ngày 25/4 - 26/4/2024 (02 ngày).

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1520

Tổng số lượt xem: 4397654