Truy cập nội dung luôn

Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/04/2024 14:48    104

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1657/UBND-KGVX ngày 03/4/2024 về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu nội dung Thông tư để triển khai thực hiện (có đính kèm theo). Thông tư được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (https://skh.quangngai.gov.vn/).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; Quý cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kịp thời./.

------------------------------------------------------------------

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN và tài liệu liên quan (tải tại đây)

Tài liệu đính kèm: Công văn triển khai Thông tư số 02 2024 TT BKHCN ngày 28 3 2024 quy định về Quản lý TXNG sản phẩm, hàng hóa.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1074

Tổng số lượt xem: 4397734