Truy cập nội dung luôn

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 54/BKHCN-TĐC ngày 08/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

19/01/2024 09:11    217

Ngày 08/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 54/BKHCN-TĐC về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số;

Để triển khai các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đo lường; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường như sau:

- Các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã phê duyệt theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư 15).

- Không được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị (Ví dụ: bộ điều khiển từ xa, điện thoại di động, máy tính,…) có thể tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 6, Thông tư 15.

- Trường hợp quá trình sửa chữa có sự cải tiến, cải tạo làm thay đổi chương trình điều khiển hoặc đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu so với mẫu đã được phê duyệt thì phải thực hiện việc phê duyệt mẫu mới theo quy định tại điểm e, khoản 6, Điều 6, Thông tư 15.

Việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Thông tư 23).

2. Đối với các cơ sở sản xuất/nhập khẩu; sửa chữa, lắp đặt cột đo xăng dầu

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cơ sở sản xuất/nhập khẩu phương tiện đo quy định tại Điều 26 Thông tư 15.

- Trường hợp cải tạo, cải tiến làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu đã được phê duyệt mẫu, cơ sở sản xuất/nhập khẩu cột đo xăng dầu phải thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu này theo quy định tại Thông tư 23 và kiểm định lại theo quy định.

- Chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính hoặc chương trình điều khiển của phương tiện đo so với mẫu đã phê duyệt trong quá trình sử dụng.

3. Đối với các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức kiểm định quy định tại Điều 25 Thông tư số 15.

- Qua hoạt động kiểm định, tăng cường phát hiện các hiện tượng gian lận về đo lường thông qua sử dụng cột đo xăng dầu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật, quản lý chống gian lận gửi cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị gửi phản ánh, kiến nghị về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi; hoặc liên hệ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ (Điện thoại: 0914.163.403, Email: tnkhai-skh@quangngai.gov.vn).

Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất/nhập khẩu; sửa chữa, lắp đặt cột đo xăng dầu; các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu nghiêm túc thực hiện./.

-------------------

Danh sách gửi kèm công văn

Tài liệu đính kèm: CV hướng dẫn DN KDXD trong việc lắp dặt thiết bị xuất HĐ ĐT.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1045

Tổng số lượt xem: 4397727