Truy cập nội dung luôn

V/v mời tham gia tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

06/06/2022 08:53    141

Thực hiện Kế hoạch số 700/KH-SKHCN ngày 31/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc Tổ chức tập huấn “Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” (Viết tắt Chương trình đảm bảo đo lường);

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức lớp tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường cho các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Thành phần:

- Đại diện các Sở, ngành liên quan; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; phòng Kinh tế thành phố, thị xã.

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tập huấn:

- Phổ biến các nội dung của Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các văn bản liên quan triển khai thực hiện.

- Phổ biến Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

 

3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022 (01 ngày).

4. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Cẩm Thành

         Số 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

Để tổ lớp tập huấn đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự quét mã QR bên dưới để xác nhận thông tin theo hướng dẫn trước ngày 14/6/2022.

 

Ghi chú:

Học phí: Miễn phí bao gồm tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí tổ chức (không bao gồm đi lại, ăn ở).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (Ông Trần Toàn Tài, email: toantaiqn@gmail.com, điện thoại: 0914. 011.991).

Tài liệu đính kèm: Công văn mời tham dự lớp tập huấn chương trình đảm bảo đo lường.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1193

Tổng số lượt xem: 3665043