Truy cập nội dung luôn

Xây dựng Hệ thống Học trực tuyến PDUEL tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

05/12/2022 16:38    145

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lương Văn Nghĩa

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng và triển khai thành công hệ thống học liệu trực tuyến tại trường ĐH Phạm Văn Đồng.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan (Xây dựng thuyết minh đề tài, báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu)

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai hệ thống học trực tuyến tại trường Đại học Phạm Văn Đồng

Nội dung 3: Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu.

Nội dung 4: Nội dung nghiên cứu chuyên môn

Nội dung 5: Tiến hành xây dựng chương trình

Nội dung 6: Đề xuất giải pháp, kiến nghị triển khai, đưa phần mềm vào sử dụng

Nội dung 7: Viết báo cáo tổng kết đề tài

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật và công nghệ

- Kết quả dự kiến:

- Website hệ thống học trực tuyến PDUEL

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng

- Báo cáo các vấn đề nghiên cứu

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 05/2022-04/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1005

Tổng số lượt xem: 4397660