Truy cập nội dung luôn

Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện trường Đại học Phạm Văn Đồng.

07/12/2021 17:08    276

.

Tên nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Phạm Văn Trung.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu:

- Một số quy trình quản lý thư viện tại Trung tâm Thông tin Tư liệu - trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Cơ sở dữ liệu sách đang quản lý thư viện tại Trung tâm Thông tin Tư liệu - trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Nội dung

- Nghiên cứu quy trình mượn trả sách

- Nghiên cứu quy trình xuất/nhập sách

- Nghiên cứu quy trình quản lý đọc giả

- Nghiên cứu một số công cụ hỗ trợ công tác quản lý thư viện như: các báo cáo định kỳ, thanh lý sách..

- Lĩnh vực nghiên cứu: 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Phương pháp nghiên cứu:

- Điều tra, khảo sát và thu thập số liệu

- Phân tích tổng kết kinh nghiệm

- Kết quả dự kiến: Phần mềm Quản lý thư viện chạy trên nền Website

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-12/2021

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1265

Tổng số lượt xem: 4397586