Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

04 nguyên tắc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

24/07/2019

Ngày 30/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Theo đó, các nguyên tắc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ gồm:

- Việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do người đứng đầu tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ chịu trách nhiệm cao nhất;

- Việc đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của nguồn phóng xạ;

- Việc đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ phải được thực hiện trong suốt vòng đời của nguồn đến khi nguồn phóng xạ đạt mức miễn trừ khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Phải xem xét các biện pháp bảo đảm an toàn, anh ninh phóng xạ từ giai đoạn lập hồ sơ đề nghị xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ được chia thành 04 mức A, B, C, D, căn cứ vào mức độ nguy hiểm của nguồn phóng xạ và nguy cơ tiềm ẩn tác động đến con người và môi trường.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 23/2010/TT-BKHCNThông tư 13/2015/TT-BKHCNThông tư 05/2017/TT-BKHCN

Xem chi tiết: Thông tư 01/2019/TT-BKHCN.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1755

Tổng số lượt xem: 1963419